• Ηλεκτρονική κράτηση Μπορείτε να ζητήσετε ραντεβού (εκκρεμεί επιβεβαίωση) σε 24 ώρες

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – MIΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ – MIΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Βελτίωση της ποιότητας ζωής

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, είναι φανερό πως οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε εγχείρηση καταρράκτη μείωσαν το ποσοστό πρόκλησης αυτοκινητιστικού δυστυχήματος κατά 50%.

Όσοι δεν επιθυμούσαν να υποβληθούν σε επέμβαση, οδηγούσαν πολύ λιγότερο από τους ήδη χειρουργημένους και διένυαν περίπου τα μισά χιλιόμετρα από αυτούς. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο καταρράκτης περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα των ανθρώπων και τη διαβίωση τους.

Αυτός ο περιορισμός στην οδήγηση – μία ικανότητα που συνήθως χρειάζεται καθημερινά στον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων, λόγω αποστάσεων ή εργασίας – επηρεάζει αρκετά την ποιότητα ζωής κάποιου, ο οποίος επιθυμεί να είναι αυτόνομος, ικανός και ενεργός στην καθημερινότητα του.

Παρά τα τόσα οφέλη που αποκομίζει ο ασθενής που υποβάλλεται σε εγχείρηση του καταρράκτη, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα οδήγησης και η πραγματοποίηση πολλών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά του, καθώς επίσης και η βελτίωση της ψυχολογικής του κατάστασης, υπάρχουν πολλοί ασθενείς που διστάζουν και δεν επιθυμούν να χειρουργηθούν.

H Ιατρός μετά από πολυετή εκπαίδευση και εμπειρία στη Μεγάλη Βρετανία χειρουργεί κάθε εβδομάδα στα εξής:

  • Οφθαλμολογικό Δράμας – Δοξάτο Δράμα
  • Ophthalmica Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας
  •  Κλινική Άγιος Λουκάς

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Skip to content